Cèdula Habitabilitat

Cèdula d'Habitabilitat

Detalls del servei

La cèdula d'habitabilitat consta de la següent informació:
  • A la part superior tenim la identificació de l’habitatge amb l’adreça i la referència cadastral.
  • A la part mitjana hi consta la tipologia de l’edifici, el nombre de peces de l’habitatge, la superfície útil interior i el llindar màxim d’ocupació.
  • Finalment a la part inferior tenim la identificació del tècnic que certifica l’habitabilitat i el periode de validesa de la cèdula.

La cèdula d’habitabilitat té una validesa de 15 anys, essent obligatòria tant en la compravenda com en el lloguer d’habitatges.

Consulti les nostres tarifes per la tramitació de la cèdula d’habitabilitat, no són cares. A més tenim una oferta especial en el cas d’encarregar la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic. Podeu trobar més informació sobre la tramitació de la cèdula d’habitabilitat a l’apartat de preguntes.

Si necessita obtenir la cèdula d’habitabilitat la pot obtenir de la forma següent:

  • Contacti per telèfon a 636976432 o l’email: jv@cedulaplus.com.
  • Acceptació de les nostres tarifes.
  • Visita del tècnic que inspeccionarà l’habitatge i que comprovarà si compleix les condicions mínimes d’habitabilitat exigides a la normativa.
  • Tramitació de la cèdula a l’Agència d’Habitatge de Catalunya.
  • Enviament de la cèdula per mail al client.

Treballem principalment a la comarca del Barcelonès. Les ciutats on treballem són Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besós.

Contacti amb nosaltres. Sóm un grup d’arquitectes amb una amplia experiència i coneixements en temes d’habitabilitat i certificació energètica i l’atendrem per solucionar les seves necessitats.

Contacte