Certificat Eficiència Energètica

Certificat Eficiència Energètica

Detalls del servei

L'etiqueta és un resum del certificat d'eficiència energètica i consta de 3 parts:
  • A la part superior tenim la descripció de l’edifici, la normativa amb la qual es va construir: Anterior al 79, NBE (Normativa bàsica de l’edificació) fins els 2006 i CTE (Codi tècnic de l’edificació) en vigència. La referència cadastral identifica cada pis o local. Finalment hi ha les dades més usuals de qualsevol habitatge o edificació, tipus d’edifici, adreça, municipi, codi postal i comunitat autònoma.
  • A la part mitjana hi ha una gràfica que indica la qualificació obtinguda, amb les 7 lletres de qualificació, el consum d’energia e emissions de CO2 estimats.
  • Finalment en la part inferior tenim el període de validesa del certificat i el registre amb el número identificador del nostre expedient a lInstitut Català de l’Energia (ICAEN).

El certificat d’eficiència energètica té una validesa de 10 anys, essent obligatòria tant en la compravenda com en el lloguer d’habitatges i locals del sector terciari.

Consulti les nostres tarifes per la tramitació del certificat d’ eficiència energètica, no són cares. A més tenim una oferta especial en el cas d’encarregar el certificat energètic i la cèdula d’habitabilitat en el cas d’habitatges.

La certificació energètica és present als electrodomèstics, llums i altres aparells quotidians. Aporten la informació de la despesa en energia segons la seva catalogació i permet escollir considerant l’estalvi de consum. La certificació energètica en el cas d’edificis i locals ens permet conèixer els consums que a la llarga repercutiran en les factures d’electricitat i gas. La qualificació energètica obtinguda per l’habitatge o local, no comporta cap obligació de realització obres de reforma, sent el certificat una manera de comparació de consums energètics del parc d’habitatges i locals. Podeu trobar més informació sobre la tramitació del certificat d’eficiència energètica a l’apartat de preguntes.

El certificat d’eficiència energètica el pot obtenir de la forma següent:

  • Contacti per telèfon a 636976432 o l’email: jv@cedulaplus.com.
  • Acceptació de les nostres tarifes.
  • Visita del tècnic que inspeccionarà l’habitatge o local.
  • Tramitació del certificat i inscripció al registre de l’ICAEN.
  • Recepció de l’etiqueta i tramesa del certificat i l’etiqueta al client.

Treballem principalment a la comarca del Barcelonès. Les ciutats on treballem són Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besós.

Contacti amb nosaltres. Sóm un grup d’arquitectes amb una amplia experiència i coneixements en temes d’habitabilitat i certificació energètica i l’atendrem per solucionar les seves necessitats.

Contacte